Zaliczenie poprawkowe z Literary Interpretations1 odbędzie się w środę 8 września 2021 o godz. 10:00 w sali 206 Collegium Maius.
Make-up test for Literary Interpretations1 will take place on Wednesday, September 8, 2021 at 10:00 am in room 206 Collegium Maius.