Procedury dyplomowania

indeksKOMUNlKAT NR 5/2020 DZlEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym

indeksZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

Wytyczne

Dwa tygodnie przed obroną student jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu:

 1. 1 egzemplarz wydrukowanej i sklejonej pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (Zał.1) (wysłane pocztą lub dostarczone osobiście do dziekanatu);
 2. wypełniony i wydrukowany formularz kariery absolwenta UO kariera.uni.opole.pl/monitoring (może być wysłany mailowo);
 3. dowód wpłaty za dyplom 60 zł za dyplom w języku polskim + opcjonalnie na wniosek studenta 40 zł za suplement i dyplom w języku obcym (może być wysłany mailowo);
 4. legitymację studencką (dla studentów studiów magisterskich);
 5. Dla studentów przystępujących do obrony zdalnie – wypełniony wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych (Zał. 2)
 6. Dyplomy są przygotowane według nowych wzorów – BEZ ZDJĘĆ. 

 

Up to two weeks before the exam all students must collect and bring to the Dean’s office the following documents:

 1. One printed and bound copy of the dissertation together with the declaration (Attachment 1) (personally brought or sent via post);
 2. printed copy of a filled career questionnaire which you can find here: kariera.uni.opole.pl/monitoring (can be sent via email)
 3. confirmation of payment for the diploma (60zł for the diploma plus optional 40zł for copy in a foreign language);
 4. student’s ID card (for MA studies).
 5. For the students who wish to choose the remote form of the exam – APPLICATION FOR CONSENT REGARDING THE DIPLOMA EXAM WITH THE USE OF TECHNOLOGIES TO ENSURE ITS CONTROL AND REGISTRATION. (Attachment 2)
 6. Diplomas are prepared according to new pattern – WITHOUT PHOTOS. 

 

Egzamin dyplomowy

Wytyczne do prac licencjackich i magisterskich – WFilindeks

ms-word-2010-smallOświadczenie – praca dyplomowa (Zał.1)

ms-word-2010-smallDeclaration (Attachment 1)

ms-word-2010-smallWzór strony tytułowej

ms-word-2010-smallDiploma Paper Title Page

ms-word-2010-smallOdbiór dyplomu

ms-word-2010-smallFormularz recenzji pracy dyplomowej na Wydziale Filologicznym

ms-word-2010-smallWniosek OBRONA ZDALNA (Zał 2.)

ms-word-2010-smallApplication DIPLOMA in ICT mode (Attachment 2)

 

Najczęściej popełniane błędy, które uniemożliwiają przyjęcie pracy dyplomowej przez dziekanat:

 • zły wzór strony tytułowej
 • oświadczenie dołączone do pliku – nie powinno na nim być numerów kontrolnych
 • brak słów kluczowych pod streszczeniem

Archiwum Prac Dyplomowych

indeksArchiwizacja Prac Dyplomowych – instrukcja dla studentów

Link do Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.uni.opole.pl