Procedury dyplomowania

Egzamin dyplomowy

ms-word-2010-smallwzór oświadczenia 2016 – praca licencjacka/magisterska

ms-word-2010-smallwzór strony tytułowej 2016

ms-word-2010-smallTOK POSTĘPOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ms-word-2010-smallodbiór dyplomu

ms-word-2010-smallFormularz recenzji pracy dyplomowej na Wydziale Filologicznym

ms-word-2010-small2016-01-15-Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych

Najczęściej popełniane błędy, które uniemożliwiają przyjęcie pracy dyplomowej przez dziekanat:

  • zły wzór strony tytułowej
  • oświadczenie dołączone do pliku – nie powinno na nim być numerów kontrolnych
  • brak słów kluczowych pod streszczeniem

Archiwum Prac Dyplomowych

indeksArchiwizacja Prac Dyplomowych – instrukcja dla studentów z dnia 25.02.2015 r.

Link do Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.uni.opole.pl