W związku z ograniczoną możliwością pracodawców przyjmowania studentów na praktyki możliwe będzie przesunięcie terminu realizacji praktyk, w porozumieniu z koordynatorem praktyk ze strony UO.

Zalecany sposób postępowania:

1. jeśli to możliwe – podjęcie praktyki zgodnie z harmonogramem studiów (od czerwca do września) i rozliczenie jej u koordynatora praktyk w terminie

2. w przypadku braku możliwości odbycia praktyki do końca września – poinformowanie koordynatora o problemie do 10.10.2020 i odbycie praktyki w przerwie międzysemestralnej w lutym 2021

3. za zgodą dziekana – przełożenie terminu realizacji praktyki na kolejny semestr

Koordynatorzy praktyk na Wydziale Filologicznym