PBnK

Pracownia Badań nad Komunikacją – Communication Lab

 

W skład Pracowni Badań nad Komunikacją wchodzą pracownicy z różnych jednostek Wydziału Filologicznego i innych wydziałów UO realizując zadania w projektach koordynowanych przez kierownika lub przez osoby przez niego wskazane na zasadach dobrowolności. W działaniach Pracowni mogą uczestniczyć inne osoby prowadzące badania naukowe dotyczące komunikacji i społeczeństwa, interesariusze zewnętrzni oraz doktoranci i studenci studiów magisterskich realizujący obowiązek udziału w badaniach naukowych w ramach swojego kierunku.

Kierownik: dr Katarzyna Molek-Kozakowska, Instytut Filologii Angielskiej

Kontakt: molekk@uni.opole.pl

Communication Lab 2018 – Information in English

Współpracownicy: dr Michał Wanke (IS), dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (IFA), dr Magdalena Piejko (IS), dr Przemysław Wilk (IFA), dr hab. Dorota Brzozowska (IFA), dr hab. Magdalena Hlawacz (ISz), mgr Grzegorz Omelan (IP), dr Stankomir Nicieja (IFA), mgr Marcin Deutschmann (WFil/ACK), dr hab. Robert Geisler (IS)

__________________________________________________________

Pracownia działa w oparciu o zdefiniowane kolegialnie cele

– naukowe: (1) planowanie i prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym; (2) Świadczenie usług badawczych na rzecz interesariuszy zewnętrznych; (3) Udział w charakterze partnera w wielostronnych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych.

– dydaktyczne: (1) Świadczenie fakultatywnych usług dydaktycznych społeczności akademickiej; (2) Tutoring i mentoring akademicki na rzecz studentów i Kół Naukowych funkcjonujących na UO.

– organizacyjne: (1)Współpraca z organizacjami, towarzystwami i instytucjami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą (2) Organizowanie konferencji naukowych, wydarzeń popularyzatorskich, udział w debatach publicznych; (3) Popularyzację działalności za pośrednictwem mediów UO.

Regulamin Pracowni Badań nad Komunikacją

__________________________________________________________

Call for papers for special issue entitled  Crossing Borderlands of Academia

to be published as vol. 4 (2018) of Polish Borderland Studies

http://pogranicze.uni.opole.pl

Interdisciplinarity Conference publication

__________________________________________________________

Otwarte projekty/On-going projects:

Polish language media and Polish diasporas around the world – in cooperation with Transfopress Network, University of Manzandran, Iran

Intercultural communication and joint language learning projects – in cooperation with UO Erasmus Partners

Interdisciplinarity in programs of studies and research  – in cooperation with National Chung Hsing University, Taiwan

Studies in rhetoric and argumentation in public debates – in cooperation with Polish Rhetoric Society: https://resrhetorica.com

Aby dołączyć napisz/To join please contact:

Katarzyna Molek-Kozakowska:  molekk@uni.opole.pl

__________________________________________________________

W dniach 17-18 kwietnia 2018r. z inicjatywy Pracowni Badań nad Komunikacją odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Interdisciplinarity and Transdisciplinarity – Science for Society and Human Beings” w ramach Central European International Week na Uniwersytecie Opolskim. Konferencję na Wydziale Filologicznym otworzyła dziekan wydziału prof. Joanna Czaplińska, a wykład plenarny wygłosił prof. Krzysztof Skowroński z Instytutu Filozofii. W ramach pięciu paneli uczestnicy wysłuchali 15 wystąpień filologów, badaczy komunikacji, socjologów, psychologów i politologów z Polski, Europy i Azji.

   

Interdisciplinarity and  Transdisciplinarity –

Science for Society and Human Beings

17-18 April 2018, University of Opole, Poland

Conference Programme

Tuesday, April 17;  Venue: Aula Błękitna room 301 Collegium Maius pl. Kopernika 11

10:00 KEYNOTE ADDRESS: Krzysztof Piotr Skowroński, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity: Philosophy for Society and Human Beings

PANEL 1 (Dis)advantages of interdisciplinarity and transdisciplinarity

11:00 – 11:20 Joanna Czaplińska, Piotr Stec, From Bean Counting to Solving World’s Wicked Problems: MLA as a Disruptive Innovation

11:20 – 11:40 Robert Geisler, Cross-border and Cross Disciplines Scientific Knowledge Creation

11:40 – 12:00 Abass Darboe, Realist International Theory and Cyberspace

PANEL 2: Global English vs. local identities

12:20 – 12:40 Olga Ruda, English as a Lingua Franca in Slovakia and Ukraine

12:40 – 1:00 Magdalena Szyszka, Towards Understanding Multilingual Identity: Research into Ukrainian Students of English in Poland

1:00 – 1:20 Antoni, Local Identities  versus Globalization of Science and Academia

1:20 – 1:40 Elżbieta Szymańska-Czaplak, TOOLS Project – How Humanities and Computer Sciences Join Together to Foster Social Inclusion in Educational Context

PANEL 3 New methods in quality academic teaching and research

3:00 – 3:20 Željka Babić, Reclaim, Respond or Reject? – Some Reflections on Language Teaching Practices

3:20 – 3:40 Radoslaw Walczak, Benefits of Cross-border Virtual Teams, as Seen from Applied Psychology & Applied Economy Perspective

3:40 – 4:00 Przemysław Wilk, A Construal Approach to Stance Taking

PANEL 4 Doing science for (rather than on) society and human beings

4:20 – 4:40 Yuyun Agus Riani, Verbal Abuse in Terms of “Bad Girls” Labeling. Reception Analysis of Karin Novilda’s Video Blog

4:40 – 5:00 Katarzyna Molek-Kozakowska, Social Competences in Interdisciplinary Programs of Studies: The Case of English in Public Communication at UO

Wednesday, April 18; Venue: Sala Kameralna, Student Cultural Centre, Katowicka 85

STUDENT PANEL

9:00 – 9:20 Danil Kononenko, Diaspora Diplomacy as an Effective Instrument of Public Diplomacy. Polish – Ukrainian Case

9:20 – 9:40 Iryna Shvets, Building National Identity through Education System

9: 40 – 10:00 Kinga Słonina, The Importance of Gathering Places in Relation to Community Functioning

WORKSHOPS

10:15 – 12:00 Halina Palmer-Piestrak International Credit  Mobility – Risks and Rewards

12:15 – 1:30 Katarzyna Molek-Kozakowska Writing Abstracts in English

__________________________________________________________

Pracownia Badań nad Komunikacją wspiera Wydział Filologiczny w opracowywaniu koncepcji i dokumentacji otwarcia od roku akademickiego 2018/2019 nowego programu kształcenia w języku angielskim:

Master of Liberal Arts

http://hello.uni.opole.pl/master-of-liberal-arts/

powstającego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego

PO WER 2014-2020 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

__________________________________________________________

Zakończone Projekty/Completed projects:

Representing the other in European Media Discourses

Chovanec and Molek-Kozakowska (2017) dapsac.74

__________________________________________________________

A teleconference between Opole and Taiwan on Liberal Arts

On 6th September 2018 University of Opole and National ChungHsing University in Taiwan held a two-hour-long academic teleconference. UO was represented by two speakers: dr hab Katarzyna Molek-Kozakowska from the Instute of English and dr Michał Wanke from the Institute of Sociology, who co-operate within the team that is has been developing a new programme of studies at UO called Master of Liberal Arts. The interactions on the Chinese side were co-ordinated by Prof. Rose Hsiu-li Juan, Deputy Dean of the College of Liberal Arts. The teleconference was devoted to exchanging experiences, materials and ideas related to interdisciplinary study programmes within liberal arts, as well as to common research interests and educational projects that could be designed and pursued within the recently created Communication Research Lab at the Faculty of Philology. The online meeting was a result of contacts established with partner institutions during the Central European Staff Week organized last April by the Office for International Study Programmes, UO Erasmus Office (K107 Action) and the Lab. Future teleconferences of this kind are planned to share information about challenges and successes in overcoming barriers to interdisciplinary research and educational projects.

Konferencja w Brukseli: wizyta dr hab. Katarzyny Molek-Kozakowskiej

W dniach 13-14 grudnia 2018 dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska z Instytutu Filologii Angielskiej wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat najnowszych trendów w dziennikarstwie: What’s (the) News: Values, Viruses and Vectors of Newsworthiness w Brukseli. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i umożliwiła wymianę poglądów i badań przedstawicielom nauk społecznych i językoznawstwa. Omawiano kondycję dziennikarstwa internetowego, rolę mediów społecznościowych w demokracji, oraz alternatywne i konstruktywne formy kreowania wartości informacyjnej w tekstach medialnych. Nawiązano szereg nowych kontaktów i zainicjowano współpracę z partnerami w Niemczech i Szwajcarii w ramach działalności Pracowni Badań nad Komunikacją na Wydziale Filologicznym