Postępowania o nadanie tytułu profesora

Profesura dr hab. Jolanty Nocoń

Pismo z CK – komisja

Wniosek o nadanie tytułu profesora

Uchwała RW – wszczęcie postępowania

Autoreferat w języku polskim

Recenzja prof. Jadwiga Kowalikowa

Recenzja prof. Małgorzata Karwatowska

Recenzja prof. Bogusław Skowronek

Recenzja prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Recenzja prof. Bożena Ostromęcka-Frączak

 

Profesura dr hab. Joanny Czaplińskiej

Pismo z CK – komisja

Wniosek o nadanie tytułu profesora

Uchwała RW – wszczęcie postępowania

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Recenzja prof. Lech Miodyński

Recenzja prof. Bożena Pikala-Tokarz

Recenzja prof. Wojciech Soliński

Recenzja prof. Mieczysław Balowski

Recenzja prof. Joanna Goszczyńska

 

Profesura dr hab. Doroty Brzozowskiej

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

 Recenzja prof. B. Witosz

Recenzja prof. T. Piotrowski

Recenzja prof. J. Mazur

Recenzja prof. E. Chrzanowska-Kluczewska

Recenzja prof. R. Huszcza

 

Profesura dr hab. Ireny Szczepankowskiej

 Uchwała RW

 autoreferat w języku polskim

 autoreferat w języku angielskim

 Recenzja prof. K. Maćkowiak

 Recenzja prof. I. Kamińskiej-Szmaj

 Recenzja prof. H. Pelc

 Recenzja prof. E. Sławkowej

 Recenzja prof. E. Sękowskiej

 

Profesura dr hab. Ilony Dobosiewicz

Uchwała ws. poparcia wniosku

 Uchwała RW

 Autoreferat w języku polskim

 Autoreferat w języku angielskim

 Recenzja prof. D. Malcolm

 Recenzja prof. E. Kębłowska-Ławniczak

 Recenzja prof. M. Grzegorzewska

 Recenzja prof. T. Sławek

 Recenzja prof. J. Jarniewicz