Oferta kierunków i specjalności

Aby dowiedzieć się więcej na temat danego kierunku i oferowanych w jego ramach specjalności, należy kliknąć na jego nazwę. Poniższa lista zawiera ofertę dotyczącą studiów pierwszego stopnia, kończących się dyplomem licencjata, oraz studiów drugiego stopnia, kończących się dyplomem magistra. Aby podjąć studia na drugim stopniu, kandydat musi mieć ukończone studia pierwszego stopnia. Jeśli masz pytania, na które nie znalazłaś/-eś odpowiedzi w opisach kierunków, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych danego instytutu lub katedry (patrz w opisie).

 

S T U D I A   S T A C J O N A R N E :

 

* Applied Gender Studies (magisterskie, drugiego stopnia)

* Деловой русский язык (studia pierwszego stopnia w języku rosyjskim)

* English in public communication (studia pierwszego stopnia)

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Business English (profil ogólnoakademicki I praktyczny)

– English and Chinese

– English and Cultural Studies

– English and Czech

– English and Spanish

Translation Studies

 • specjalności na drugim stopniu:

 – Applied Linguistics – teachers` training speciality

– Cultural Studies

– Linguistics

– Literary Studies

– Business English (profil praktyczny)

– Translation Studies

* Filologia (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

filologia romańska od podstaw

filologia słowiańska (j. czeski/j. rosyjski)

język angielski w turystyce (profil praktyczny)

Polish Studies (studia w języku angielskim)

 • specjalności na drugim stopniu:

filologia romańska

język biznesu

translatorska stosowana

– języki obce w dyplomacji

* Filologia polska (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu (od II semestru):

– dokumentalistyczno – redaktorska

– komunikacja językowa w administracji i urzędach

– nauczycielska

 • specjalności na drugim stopniu (od I semestru):

– humanistyka interaktywna

– komunikacja wizerunkowa i promocyjna

– nauczycielska (uzupełniająca)

* Germanistik (studia magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

– Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht

– Germanistik mit Niederländisch

– Translatorik

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt

* Język biznesu (studia pierwszego stopnia)

* Język polski od podstaw z językiem niemieckim (studia pierwszego stopnia)

* Języki obce w sektorze usług (studia pierwszego stopnia):

 • specjalności:

– języki obce w handlu i administracji

– języki obce w logistyce i HR

– języki obce w turystyce

* Kulturoznawstwo (magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu (od II semestru):

– kultura audiowizualna z performatyką

– menadżer kultur mniejszościowych

– fashion kutura i promocja

 • specjalności na drugim stopniu:

– kultura cyfrowa

– kultura i zdrowie

* Logopedia z językiem polskim nauczycielska (studia pierwszego stopnia)

* Zarządzanie w instytucjach kultury (studia pierwszego stopnia)


 S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E :

 

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Business English

 • specjalności na drugim stopniu:

– Applied Linguistics – teachers` training speciality

– Cultural Studies

– Linguistics

– Literary Studies

Translation Studies

* Germanistik (studia magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Glottodidaktik und Kultur der Region