Oferta kierunków i specjalności

Aby dowiedzieć się więcej na temat danego kierunku i oferowanych w jego ramach specjalności, należy kliknąć na jego nazwę. Poniższa lista zawiera ofertę dotyczącą studiów pierwszego stopnia, kończących się dyplomem licencjata, oraz studiów drugiego stopnia, kończących się dyplomem magistra. Aby podjąć studia na drugim stopniu, kandydat musi mieć ukończone studia pierwszego stopnia. Jeśli masz pytania, na które nie znalazłaś/-eś odpowiedzi w opisach kierunków, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych danego instytutu lub katedry (patrz w opisie). Plany studiów znajdziesz w zakładce Wydział/kształcenie.

 

S T U D I A   S T A C J O N A R N E :

 

* English in public communication (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– English in Business

– English in Media

* English Philology  (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Business English (profil ogólnoakademicki i praktyczny)

– English and Chinese

– English and Cultural Studies

– English and Dutch

– English and Spanish

– Medical English

Translation Studies

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na drugim stopniu:

 – Applied Linguistics – teachers` training speciality

– Cultural Studies

– Linguistics

– Literary Studies

– Business English (profil praktyczny)

– Translation Studies

* Filologia (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

Academic English

bałkańska turystyka kulturowa

filologia romańska od podstaw

języki obce w przekładzie użytkowym

języki obce w służbie publicznej

język angielski w turystyce (profil praktyczny)

Polish Studies (studia w języku angielskim)

 • specjalności na drugim stopniu:

filologia romańska

język biznesu

języki obce w dyplomacji

* Filologia polska (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu (od I semestru, wybór przy rekrutacji):

dokumentalistyczno – redaktorska

– komunikacja językowa w administracji i urzędach

– nauczycielska

 • specjalności na drugim stopniu (od I semestru):

– humanistyka interaktywna

– komunikacja wizerunkowa i promocyjna

– nauczycielska (uzupełniająca)

* Games studies (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– popkultura i nowe media

– antropologia kulturowa

 • specjalności na drugim stopniu:

kultura współczesna

– kultura, media i komunikacja

* Germanistik (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht

– Germanistik mit Niederländisch

– Translatorik

* Germanistik (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt

* Język biznesu (studia pierwszego stopnia)

* Język polski od podstaw z językiem niemieckim (studia pierwszego stopnia)

* Języki obce w sektorze usług (studia pierwszego stopnia):

* Języki, prawo, przedsiębiorczość (studia pierwszego stopnia):

 • specjalności:

– języki obce w handlu i administracji

– języki obce w logistyce i HR

– języki obce w turystyce

* Kulturoznawstwo (studia pierwszego stopnia):

 • specjalności (od I semestru, wybór przy rekrutacji):

– kultura audiowizualna z performatyką

– animacja kultury

– fashion kutura i promocja

* Lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia):

 • specjalności:

– nauczanie języka polskiego jako obcego

– język polski, angielski i chiński w biznesie

* Logopedia z językiem polskim nauczycielska (studia pierwszego stopnia)

* Master of Liberal Arts (studia drugiego stopnia; studia w j. angielskim)


 S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E :

 

* English Philology  (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Business English

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na drugim stopniu:

– Applied Linguistics – teachers` training speciality

– Cultural Studies

– Linguistics

– Literary Studies

Translation Studies

* Germanistik (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

* Germanistik (studia magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Glottodidaktik und Kultur der Region