Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów anglojęzycznych odbędzie się w języku angielskim w czwartek 25.11.2021 od 10:15 do 11:45 w Bibliotece Wydziału Filologicznego. 

COMPULSORY LIBRARY TRAINING in English for English-speaking students will take place on THURSDAY 25.11.2021 – 10:15-11:45 in the Library of Faculty of Philology.