Najbliższe aplikacje

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ: Konkurs w obszarze kultura/wydarzenie artystyczne

Od 20 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów termin realizacji składanych projektów powinien zawierać się od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wnioski o dotacje powyżej 30 000 zł/7 500 € w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej FWPN.

 

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

OPUS 14

Opis programu

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

 

PRELUDIUM 14

Opis programu

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Więcej szczegółów:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

 

DAINA 1

Opis programu

Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Termin składania aplikacji

Wnioskodawca polski wysyła wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie http://osf.opi.org.pl, Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie DAINA określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca polski załącza do wniosku wysyłanego w systemie OSF wspólny polsko-litewski wniosek o finansowanie projektu badawczego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Joint Project Description Template – plik edytowalny). Wnioskodawca litewski składa komplet dokumentów wymaganych przez RCL za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków RCL dostępnego na stronie http://junkis.lmt.lt.

Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

 

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2018 r.
Kolejny nabór: 20 kwietnia 2018 r., termin składania wniosków: 20 czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

 

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018 r., termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/