Najbliższe aplikacje

UWAGA! Pojawiły się zmiany w Preludium 14 i Opus 14

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 września 2017 r.: Preludium 14 i Opus 14. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 grudnia 2017 r.

PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

  • 70 000zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 14 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów.

Szczegóły dotyczące zmian: http://www.granty-na-badania.com/2017/09

Szczegóły dotyczące Preludium 14 i Opus 14:

http://www.granty-na-badania.com/2017/09/

 

Fundacja imienia Maurycego Mochnackiego

Do 20 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne).

W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. 

Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie:

http://www.mochnacki.org/wydarzenia/9-uncategorised/104-regulamin-stypendium-im-anny-stadnickiej

Więcej szczegółów: http://www.mochnacki.org/wydarzenia/156-stypendium-im-anny-stadnickiej-nabor-wnioskow

 

GFPS-Polska oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2018.

Do 15 listopada 2017 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2018 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro.

Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Wnioskodawcy mogą wskazać do trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby przebywać na stypendium. GFPS umożliwia studiowanie w następujących niemieckich miastach: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar.

Więcej szczegółów: http://www.gfps.pl/pl/info/

 

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ: Konkurs w obszarze kultura/wydarzenie artystyczne

Od 20 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów termin realizacji składanych projektów powinien zawierać się od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wnioski o dotacje powyżej 30 000 zł/7 500 € w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej FWPN.

 

OPUS 14

Opis programu

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

 

PRELUDIUM 14

Opis programu

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Więcej szczegółów:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

 

DAINA 1

Opis programu

Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Termin składania aplikacji

Wnioskodawca polski wysyła wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie http://osf.opi.org.pl, Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie DAINA określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca polski załącza do wniosku wysyłanego w systemie OSF wspólny polsko-litewski wniosek o finansowanie projektu badawczego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Joint Project Description Template – plik edytowalny). Wnioskodawca litewski składa komplet dokumentów wymaganych przez RCL za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków RCL dostępnego na stronie http://junkis.lmt.lt.

Więcej szczegółów: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

 

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2018 r.
Kolejny nabór: 20 kwietnia 2018 r., termin składania wniosków: 20 czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

 

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018 r., termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/