mgr Michał Podwysocki

Specjalista ds. Administracji

Adres: 

Dziekanat Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Opolski, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 7


E-mail: michal.podwysocki@uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 38

http://wfil.uni.opole.pl

Sprawy administracyjne studentów następujących kierunków:

  • Filologia polska (st. stacjonarne I i II stopnia)
  • Filologia z logopedią nauczycielska (st. stacjonarne I  stopnia)
  • Logopedia z j. polskim nauczycielska (st. stacjonarne I  stopnia)
  • Filologia – język polski od podstaw z j. niemieckim (st. stacj. I stopnia)
  • Kulturoznawstwo (st. stacjonarne I i II stopnia)
  • Filologia sp. Filologia romańska od podstaw (st. stacjonarne I stopnia)
  • Filologia sp. Filologia romańska (st. stacjonarne II stopnia)
  • English Philology (st. niestacjonarne I i II stopnia)
  • Filologia sp. Język angielski w turystyce (st. stacjonarne I stopnia)
  • Studenci przyjeżdżający w ramach programu ERASMUS+