Koordynatorzy programu Erasmus+

Koordynator Wydziałowy

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

ela@uni.opole.pl

 

Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO

epiech@uni.opole.pl

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

m.tukiendorf@uni.opole.pl

 

Instytut Filologii Germańskiej

dr Jarosław Bogacki

Jaroslaw.Bogacki@uni.opole.pl

 

Instytut Slawistyki

dr Joanna Skolik

fwitkowska@uni.opole.pl

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

jczaplinska@uni.opole.pl

 

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

dr Mateusz Szubert

mateusz.szubert@uni.opole.pl

 

Katedra Kultury i Języka Francuskiego

dr hab. Anna Ledwina

aledwina@uni.opole.pl