Jak co roku, w murach Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Zorganizowali ją Koło Naukowe Onomastów, działające w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu. Celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie językowej poprawności wśród młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.

Do udziału w polonistycznej olimpiadzie zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Etap wojewódzki podzielono na dwie części: pisemną i oratorską. W pierwszej z nich – odbyła się ona 4 kwietnia – uczniowie zmierzyli się z testem, obejmującym zróżnicowane zagadnienia gramatyczne oraz sprawdzianem ortograficznym, czyli dyktandem. Kilka dni później, 11 kwietnia, w Studenckim Centrum Kultury odbyła się – przeznaczona jedynie dla finalistów – część oratorska. 

Starania uczniów oceniała komisja złożona z przedstawicielki Kuratorium Oświaty, Joanny Wnuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz wykładowców Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa: dr hab. Danuty Lech-Kirstein, dr Anny Tabisz oraz dra Krzysztofa Kleszcza. Przewodniczącym komisji był przedstawiciel studentów, a zarazem Prezes Koła Naukowego Onomastów – Przemysław Ślęzak. Po burzliwych obradach ostatecznie wyłoniono zwycięzców: wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Zofia Stępień, w gimnazjum zaś – Julia Dzikowska. Wielkim zwycięzcą, a zarazem szczęśliwym zdobywcą indeksu Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa został Tobiasz Bednarek.

W gali finałowej wziął udział Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek, który docenił nie tylko sukces młodych entuzjastów języka polskiego, lecz także starania szkół, biorących udział w projektach edukacyjnych.