ZAPROSZENIE na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI OBLICZA PISMA

Konferencja odbywać się będzie 10 lutego 2017 w Instytucie Filologii Angielskiej UO

w godzinach 8.45-18.00, w salach: 205, 206, 207 CM

Szczegółowy program: Antropologia komunikacji 2017

Specyfika wizualnych systemów komunikacji, tworzonych od starożytności aż do czasów współczesnych, mimo różnic formy i obszaru geograficznego, zawsze wiąże się z ich funkcją społeczną i rolą w kulturze. Podczas konferencji przyjrzymy się bliżej tym relacjom — sposobom używania znaków graficznych w komunikacji między członkami społeczności, przyczynom ich tworzenia i sposobom, w jaki się rozwijają, gdy staną się już częścią kulturowej wspólnoty.

Chcemy przeanalizować nie tylko przypadki, w których udało się stworzyć system adekwatny dla swoich zadań i efektywnie go wykorzystywać, ale także rozważyć przyczyny komunikacyjnych niepowodzeń lub ograniczanie używania poszczególnych systemów. Interesuje nas ewolucja systemów pisma i innych znaków używanych do komunikacji za pośrednictwem form graficznych, ich wpływ na zjawiska kulturowe i odwrotnie — przyczyny, dla których zostały akurat w taki sposób skonstruowane.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji, pozwalającej dostrzec sposoby powstawania i funkcjonowania wizualnych systemów komunikacyjnych na przestrzeni czasu i w różnych kulturach.

Instytucje zaangażowane:

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego,

Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego,

Uniwersytet w Bukareszcie oraz

Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

Komitet organizacyjny:

dr Małgorzata Zadka, UWr

dr Katarzyna Buczek, UO

dr Aleksandra R. Knapik, KNF O/PAN

mgr Aneta Pietrzycka, UWr

Komitet naukowy:

dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, KNF O/PAN

prof. dr Camelia M. Cmeciu, UBu

dr hab. Janusz Malak, UO

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr