Uwaga studenci!

Proszę zapoznać się z harmonogramem egzaminów poprawkowych z Kompetenzprüfung Deutsch.

Egzamin poprawkowy dla I roku I stopnia odbędzie się przez MS TEAMS 09.09.2021 – od godz. 9:00 część pisemna, od godz. 12:00 – część ustna. 

HARMONOGRAM – II rok I stopnia + I rok II stopnia- sesja poprawkowa 2020/2021