EDYTORSTWO

 

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

 

 

GERMANISTIK LEHRAMT

 

 

JĘZYKI OBCE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ

 

 

ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION

 

 

FILOLOGIA POLSKA

 

 

JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE

 

 

KULTUROZNAWSTWO

 

 

ENGLISH PHILOLOGY

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW

 

 

JĘZYK BIZNESU

 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA

 

 

ENGLISH PHILOLOGY PRACTICAL PROFILE

 

 

GAME STUDIES

 

 

JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG

 

 

LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM

 

 

ENGLISH PHILOLOGY TEACHER TRAINING PROGRAMME

 

 

GERMANISTIK

 

 

JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 

 

MASTER OF LIBERAL ARTS