Jakość kształcenia

System Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym to zbiór wzajemnie powiązanych elementów składających się na proces kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Jakość kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników. Podstawowym celem jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem, europejskimi standardami … Czytaj dalej Jakość kształcenia