W związku z zawieszeniem zajęć do godz. 12:00 w najbliższą środę (27.11.2019r.) zajęcia dla studentów I roku Germanistik (I stopnia) odbędą się według następującego porządku:

– godz. 12:00-13:30 Produktion von Gebrauchstexten (kolokwium – wszystkie trzy grupy razem), sala 113,

– godz. 13:45-15:15 Praktische Grammatik (wszystkie trzy grupy razem, sala 113).

Natomiast o godz. 11:45 odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne dla I roku, poświęcone wyborowi modułów przedmiotowych na semestr letni 2020. Ze względu na wagę omawianych zagadnień prosimy wszystkich studentów I roku o obecność na zebraniu.