mgr Iga Lot

Kierownik dziekanatu

Adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego,

Uniwersytet Opolski,Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

pok. 9

E-mail: idamasiewicz@uni.opole.pl

Adres mailowy dziekanatu: dz-fil@uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 39

Faks:       +48 77 541 59 29

http://wfil.uni.opole.pl

Sprawy związane z:

  • studiami doktoranckimi (studia stacjonarne) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa (nauki o kulturze i religii)
  • PhD in English language and literature (st. stacjonarne III stopnia)