Halina Piestrak-Krzesaj

p.o. Kierownika dziekanatu

Adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego,

Uniwersytet Opolski,Collegium Maiuspl.

Kopernika 11

45-040 Opole

pok. 9E

E-mail: halina.krzesaj@uni.opole.pl

Adres mailowy dziekanatu: dz-fil@uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 39

Faks:+48 77 541 59 29

http://wfil.uni.opole.pl

Sprawy związane z:

  • awansem zawodowym pracowników:
    • profesury
    • przewody habilitacyjne
    • przewody doktorskie
  • studiami doktoranckimi (studia stacjonarne) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa absolwentami NKJO (filologia germańska)