Erasmus+

Program Erasmus+ jest programem wspierającym mobliność studentów i umożliwia im studiowanie przez semestr na jednej z wielu partnerskich uczelni zagranicznych. Semestr ten – po spełnieniu wymogów ustalonych przed wyjazdem – jest zaliczany jako część studiów na uczelni macierzystej, czyli na Uniwersytecie Opolskim. Erasmus+ umożliwia także odbycie praktyki zawodowej w instytucji lub przedsiębiorstwie za granicą, w krajach należących do Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znaleźć można na uniwersyteckiej stronie programu Erasmus+.

Lista koordynatorów programu Erasmus+ na Wydziale Filologcznym.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close