Uwaga! zmiana godziny egzaminu

Egzamin poprawkowy na II roku EP z przedmiotu  1.2.D3.EP.15  tylko z części WRITING  z prof. K. Szmańko odbędzie się 11 września o godz. 10:00 w sali 206 CM