Efekty uczenia się

 

Wykaz przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

(Zgodnie z Procedurą uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (SDJK-O-U15), po zasięgnięciu opinii Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, w oparciu o uchwałę Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym  i nieformalnym.)

  1. Przedmioty z bloku praktycznej nauki języka kierunkowego – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  2. Przedmioty z bloku praktycznej nauki języka drugiego na dwujęzycznych specjalnościach – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  3. Lektorat języka obcego – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  4. Praktyka i przedmioty pedagogiczne – na podstawie zaświadczeń
  5. Wskazane przez zainteresowanego przedmioty (max. 50 % ECTS) – na podstawie indeksu nauczycielskiego kolegium języków obcych

Załącznik nr 1 szczegółowo określa wyżej wymienione przedmioty, z podziałem na programy kształcenia i możliwą do uznania liczbą punktów ECTS.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close