Efekty uczenia się

 

Wykaz przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

(Zgodnie z Procedurą uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (SDJK-O-U15), po zasięgnięciu opinii Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, w oparciu o uchwałę Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym  i nieformalnym.)

  1. Przedmioty z bloku praktycznej nauki języka kierunkowego – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  2. Przedmioty z bloku praktycznej nauki języka drugiego na dwujęzycznych specjalnościach – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  3. Lektorat języka obcego – na podstawie certyfikatów zewnętrznych
  4. Praktyka i przedmioty pedagogiczne – na podstawie zaświadczeń
  5. Wskazane przez zainteresowanego przedmioty (max. 50 % ECTS) – na podstawie indeksu nauczycielskiego kolegium języków obcych