Efekty kształcenia

indeksEnglish Philology I stopień efekty kierunkowe – profil praktyczny

indeksEnglish Philology I stopień efekty kierunkowe

indeksEnglish Philology I stopień efekty specjalnościowe – profil praktyczny

indeksEnglish Philology I stopień efekty specjalnościowe

indeksEnglish Philology II stopień efekty kształcenia – profil praktyczny

indeksEnglish Philology II stopień efekty kształcenia

indeksEnglish Philology II stopień efekty specjalnościowe – profil praktyczny

indeksEnglish Philology II stopień efekty specjalnościowe

 

indeksEnglish in Public Communication efekty specjalnościowe

indeksEnglish in Public Communication efekty kształcenia

 

indeksGermanistik I stopień efekty kształcenia

indeksGermanistik I stopień efekty specjalnościowe

indeksGermanisik II stopień efekty kształcenia

indeksGermanistik II stopień efekty specjalnościowe

 

indeksFilologia Polska I stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia Polska I efekty kształcenia

indeksFilologia Polska II stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia Polska II stopień efekty kształcenia

 

indeksLogopedia z językiem polskim nauczycielska I stopień efekty kształcenia

indeksLogopedia z językiem polskim nauczycielska I stopień efekty specjalnościowe

 

indeksKulturoznawstwo I stopień efekty specjalnościowe

indeksKulturoznawstwo I stopień efekty kształcenia

indeksKulturoznawstwo II stopień efekty kształcenia

indeksKulturoznawstwo II stopień efekty specjalnościowe

 

indeksJęzyk polski od podstaw z językiem niemieckim I stopień efekty kształcenia

indeksJęzyk polski od podstaw z językiem niemieckim I stopień efekty specjalnościowe

 

indeksJęzyki Obce w sektorze usług I stopień efekty kształcenia

indeksJęzyki Obce w sektorze usług I stopień efekty specjalnościowe

indeksJęzyk Biznesu I stopień efekty kształcenia

 

indeksFilologia I stopień efekty kierunkowe

indeksFilologia I stopień efekty kształcenia – profil praktyczny

indeksFilologia I stopień efekty kierunkowe ENG

indeksFilologia II stopień efekty kształcenia

indeksFilologia – Filologia Słowiańska I stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Języki Obce w Dyplomacji II stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Język angielski w turystyce I stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Filologia Romańska II stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Filologia Romańska od podstaw I stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Język biznesu II stopień efekty specjalnościowe

indeksFilologia – Translatoryka Stosowana II stopień efekty specjalnościowe

indeksPhilology – Polish Studies first cycle efekty specjalnościowe ENG