e-Learning

platforma_estudia

Uniwersytet Opolski dysponuje platformą eStudia służącą do zdalengo nauczania. Platforma jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć na odległośc w trybie e-learningowym oraz do wspierania zajęć tradycyjnych.

Aby móc skorzystać z platformy, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego w domenie @uni.opole.pl lub @student.uni.opole.pl oraz być przypisanym przez prowadzącego do grupy e-learningowej w danym semestrze (do cyklu dydaktycznego w systemie USOS). Poniższa instrukacja objaśnia w przystępny sposób, jak użytkować platformę jako student.


Krótka instrukcja użytkowania platformy e-learningowej przez studentów