W dniu 29.03.21 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby.
The classes with Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 29.03.21 due to her illness.