Konsultacje dr Jadwigi Tarsy w dniu 7 lipca zostają przeniesione z godz. 11.30-13.00 na godz. 18.00-19.30.