dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

Kierownik studiów doktoranckich – nauki humanistyczne: językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo

kierstdokbrzoz-dybiz

Adres: 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 315


E-mail: sabina.brzozowska@uni.opole.pl 

http://wfil.uni.opole.pl

Telefon:+48 77 541 61 15

Konsultacje dla studentów:

poniedziałki, od 12.30 – 14.00, pok. 313

12 października (czwartek) od 13.00 – 14.00, pok. 313.