dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO

Kierownik studiów doktoranckich – PhD in English language and literature

Adres: 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 114

E-mail: ildob@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 14

Konsultacje dla studentów:

wtorek: 12:45 – 13:30