dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO

Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z zagranicą

Adres:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 10

E-mail: dpietrek@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 40

Konsultacje dla studentów:

czwartek   10:00 – 11:30