Dziekan Wydziału Filologicznego i Koordynatorzy kierunków uprzejmie zapraszają studentów pierwszych lat na spotkania w ramach Dni Adaptacyjnych i na obowiązkowe szkolenia studenckie.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku poniżej.

Dean of the Faculty of Philology and Coordinators of studies cordially invite first-year students to Adaptation Days meetings and compulsory student trainings. Please find the detailed schedule  in the attachment below.

CLICK HERE: DNI ADAPTACYJNE i SZKOLENIA  27-30.09.2021 – HARMONOGRAM / ADAPTATION DAYS AND TRAININGS 27-30.09.2021- SCHEDULE