Instytu Slawistyki UO organizuje dwujęzyczną czesko-polską wystawę zatytułowaną „Tyto sem kniežky napsal…“ – putování díla Jana Husa z 15. do 21. století / „Te oto księgi napisałem…“ – wędrówka  dzieła Jana Husa z XV do XXI wieku. Jest ona poświęcona czeskiemu reformatorowi religijnemu z przełomu XIV i XV w., Janowi Husowi (ok. 1370–1415), bohaterowi narodowemu, wybitnemu teologowi i kaznodziei, rektorowi Uniwersytetu Praskiego w latach 1409–1411 (obecnie Uniwersytet Karola w Pradze). Prezentuje jego życie, działalność kaznodziejską i reformatorską. Jest bogato ilustrowana historycznymi reprodukcjami.

Wystawę można oglądać w terminie 1.12.-22.12.2016 r. w hallu Collegium Maius przy pl. Kopernika (III piętro).

img_7327

img_7330

img_7332