Prof. Mirosława Podhajecka will be absent next week (4-8 Nov). The classes will be made up in November.

Prof. Mirosława Podhajecka będzie nieobecna w przyszłym tygodniu (4-8.11). Zajęcia zostaną odrobione w listopadzie.