English Philology I semestr – studia stacjonarne I stopnia, poniedziałek 27.01.2020, godz. 9:00, sala 306. Studenci innych kierunków Wydziału Filologicznego, którzy nie wzięli udziału w obowiązkowych szkoleniach BHP w terminach przewidzianych dla ich kierunków, mają ostatnią w tym semestrze możliwość zaliczenia szkolenia.