Dorota Kamińska, MA informs that all her classes between 22nd Nov. – 30th Nov. are cancelled resulting from her visit to Chengdu University .
mgr Dorota Kamińska informuje, że jej wszystkie zajęcia pomiędzy 22.11. – 30.11. zostają odwołane z uwagi na jej wyjazd do uniwersytetu w Chengdu.