W dniu 11.02.2020 o godz. 12:00 w pok. 24 (sekretariat INoL) odbędzie się zaliczenie poprawkowe dla wszystkich osób, które nie uzyskały pozytywnej oceny z przedmiotu Introduction to cultural studies.