Egzamin poprawkowy z przedmiotu Organizacja i zarządzanie (JB, II rok)  u pani prof. dr hab. S. Sokołowskiej odbędzie się 11 lutego o godz. 10.00 w sali 31 w budynku Wydziału Ekonomicznego (ul. Ozimska 46a).